پایان نامه کشت بافت گیاهی و کاربردهای آن


توجه: متن پیش رو تنها قسمتی بسیار کوچک از متن اصلی فایل به صورت خام و بدون قالب می باشد:


فهرست مطالب :
مقدمه …………………………………………………………………………………………….

1
انواع کشت درون شیشه ای ….

…………………………………………………………………….

3
کاربردهای کشت بافت گیاهی ……………………………………………………………………….

4
روشهای سترون سازی ……….

………………………………………………………………….

7
1- روش حرارت خشک ………………………………………………………………………….

10
2- روش حرارت مرطوب ……………………………………………………………………….

12
3- روش الترا فیتراسیون ……………………………………………………………………….

15
4- روش استریلیزاسیون شیمیایی …….

…………………………………………………….

….

16
نحوه تاثیر حرارت های بالا بر روی اجزای مدیوم کشت………………………………………….

…20
روش های پیشگیری از آلودگی ……………………………………………………………….

22
اجزای غذایی تشکیل دهنده مدیوم کشت بافتهای گیاهی………………………………………….

….

24
1- املاح معدنی….

………………………………………………………………………….

….

24
2- مواد تنظیم کننده رشد گیاهان.

…….

…………………………………………………….

….

27
3- ویتامینها ….

……….

…………………………………………………………………….

31
4- اسیدهای آمینه و آمید ها ….

……………………………….

……………………………….

33
5- مکملهای آلی کمپلکس ….

……………………………………………………………………34
6- ذغال ………………………………………………………………………………………35
7- منابع کربن …………………………………………………………………………….21,250 تومان 4,250 تومان
پرداخت و دانلود

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.